REIMEX⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Cataloge+

Качество & Сигурност

Reimex Pharma:
За нас и нашата мисия!

Ние сме амбициозна компания основана за търговия на едро с фармацевтични и лекарствени продукти, износ на ваксини, хранителни добавки, медицински изделия и продукти. 

Нашите партньори:

REIMEX⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Cataloge+

Сигурност & Качество

Reimex Pharma: За нас и нашата мисия

Ние сме амбициозна компания основана за търговия на едро с фармацевтични и лекарствени продукти.

Нашите партньори:

Стандартът, който
Ви гарантираме!

Reimex Pharma е компания, която се стреми към постоянно усъвършенстване и подобряване на качеството на здравеопазване. Фирмата е уникално позиционирана, така, че да предоставя продукти и услуги, като по този начин помагаме на нашите партньори да бъдат успешни в непрекъснато променящата се система на здравеопазването.

Компанията е изградена на принципите на международните и национални добри практики в бранша. Сертифицирана е с GDP (Good Distribution Practice) ДДП („Добра дистрибуторска практика“) съгласно изискванията на Европейският Съюз и Световната Здравна Организация. Стандартът, който покриваме е съставен на база на опита на успешни международни компании.

Доверени Клиенти

+

Сигурност & Качество

%

Сигурни Продукти

%

Професионалисти

Ние притежаваме редица сертификати и години доверие от международни компании.

Нашата Мисия

Изграждаме доверие и сигурност всеки ден!

Фирмата разполага с квалифициран персонал и оптимално изградена и функционираща складова база отговаряща на съвременните изисквания по отношение на сигурност, контрол на температура, влажност и вентилация. Подсигурена е с алтернативно непрекъсваемо електрозахранване. Намира се в ключов инфраструктурен възел с удобна транспортна комуникация. 

 

REIMEX⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Cataloge+

Коректно Партньорство

Ако имате желание и интерес да бъдете част от семейството на Reimex Pharma, свържете се с нас!

Качество & Сигурност

Партньорски отношения с Reimex Pharma!

Наред с изграждането и утвърждаването на компанията като гъвкава пазарна структура, имаме за цел да изградим коректни партньорски отношения с производителите, от които реално черпим успешни практики и опит по отношение на мениджмънта, съхранението на продуктите, качеството, времето и начина на обслужване.

 

REIMEX⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Cataloge+