NATURALL+⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯IMPLANTS

Анатомичният имплант

Naturall+ Импланти

Неговата конусност позволява да се оптимизира имплантирането близо до извитите корени, за да се стигне възможно най-близо до кухините на синусите.

Нашите партньори:

NATURALL+⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯IMPLANTS

Анатомичният Имплант

Naturall+ Импланти

Неговата конусност позволява да се оптимизира имплантирането близо до извитите корени, за да се стигне възможно най-близо до кухините на синусите.

Нашите партньори:

NATURALL+/ИМПЛАНТИ

NATURALL+ 

Naturall+ предлага по-голяма свобода на позициониране за всички съседни импланти. Освен това прави поставянето на импланта по-лесно, ръководено от директното захващане на първата третина на импланта, и по-малко агресивно благодарение на безвинтовото поставяне на края на тялото на импланта. 

Кортикалната кост е по-малко натоварена и не се нагрява при поставяне на горната част на импланта, което позволява по-добро зарастване.

Асиметрична двойна мрежа

Равномерно разпределение на дъвкателните сили, отлична първична стабилност веднага след поставянето на импланта, намалява нагряването на костта и времето за поставяне.

Микронишка и основна нишка

Поставяне без разкъсване на кортикалната кост, подобрена стабилизация на кортикалната кост, оптимизиране на първичното закрепване, по-голяма устойчивост на аксиални натоварвания.

Атравматичен и ангажиращ връх

Отдушник по-близо до върха за подобряване на ефекта на самонарязване на нишките, резбите започват от върха за по-голям капацитет на самонарязване на импланта и по-добро апикално прикрепване.

Висока производителност

Зъбните импланти Bone Level имат вътрешна шестоъгълна заострена връзка, за да гарантират: Уплътняване на ставни протези, стабилността на комплекта имплант/протезна част, прецизна ориентация на протезните компоненти

Уникална връзка

Рационализиране на запасите от протезни части, опростяване на обмена между лабораторията, имплантолога и неговите кореспонденти, изборът на гингивална платформа не зависи от избора на диаметър на импланта.

"STAE" повърхност

Микрошлайфане с титанов оксид, офорт с азотна и флуороводородна киселина, 30 години клинична ретроспекция. Директно задвижване от импланта до дорника: По-добра видимост на нивото на вмъкване и ориентацията на връзката.

Притежава първична стабилност

Единствена споделена връзка със зъбни импланти от костното ниво

Зъбните импланти Naturactis, Naturall+ и iBone имат същата връзка. Това означава, че протезните части, от които се нуждаете за зъбните импланти Naturall+ и iBone, са същите като тези, от които се нуждаете за Naturactis, и обратното. Това означава, че можете да оптимизирате запасите си от протезни части.

ИМПЛАНТ ®NATURALL+

За повече информация, наличност или поръчка на този продукт се свържете с нас или изпратете запитване.

210 ЛВ. С ДДС

Директно задвижване до дорника

Спестява време по време на операция ,по-добра видимост на нивото на вмъкване и ориентацията на връзката

Централни издатини

Увеличава контактната повърхност с костната тъкан с 15%, улеснява остеогенезата, активира клетъчната реконструкция.

Стандартът, който Ви гарантираме!

REIMEX PHARMA е компания, която се стреми към постоянно усъвършенстване и подобряване на качеството на здравеопазване. Фирмата е уникално позиционирана, така, че да предоставя продукти и услуги, като по този начин помагаме на нашите партньори да бъдат успешни в непрекъснато променящата се система на здравеопазването.

0%
100% Френски Импланти
0%
Гаранция за качество!

Сигурен Производител

Бърза доставка

Други наши предложения:

Други предложения: