„Реимекс Фарма“ за поредна година стана златен спонсор на Трета научна конференция „Генетика в клиничната практика“

Компания „Реимекс Фарма“ за поредна – трета година стана златен спонсор на една от най-значимите конференции, фокусирани върху научните открития и иновации в областта на клиничната генетика.

В периода 25 – 28 май 2023г., в х-л Белвил, к.к. Дюни, се проведе Трета научна конференция на тема „Генетика в клиничната практика“, организирана по инициатива на Фондация „Знанието дарява живот“.

От страна на „Реимекс Фарма“, в мащабното научно събитие, участие взеха Янко Попстоилив – Управител на компанията, Гергана Костадинова – Търговски директор и Цветелина Велкова – Мениджър качество. 

Като официален спонсор на научната конференция, представителите на „Реимекс Фарма“ проведоха двустранни разговори с висококвалифицирани и утвърдени специалисти в областта на медицината, пред които представиха дейността на компанията и нейното продуктово портфолио.

За трета поредна година специализираният научен форум се утвърди като пространство за научни дискусии с фокус генетика и нейното приложение в ежедневната практика на различните медицински специалности. 

Богатата лекционна програма включваше пленарни доклади, фирмени симпозиуми и научни презентации на висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината.  Научният комитет беше в състав от Председателите – Професор Иван Литвиненко и Професор Даниела Авджиева -Тзавелла.

Част от лекторите бяха Д-р Теодора Панева от СБАЛ по детски болести „Проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД  и Д-р Антоанета Георгиева от УМБАЛ „Свети Георги“, които представиха редки генетични болести като нарколепсия, атипичен хемолитичен уремичен синдром (АХУС) и пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ). Те представиха пред аудиторията част от продуктовата гама, която предлага  „Реимекс Фарма“.

Фокус в проведените научни сесии на конференцията беше темата за генетиката и в частност новите постижения, разработки и най-иновативните идеи и практики в областта на генетиката и приложението ѝ в клиничната практика като част от визията за модерното здравеопазване.