За "Реимекс Фарма"

Научете повече за нас

„Реимекс Фарма“ е  амбициозна компания основана за търговия на едро с фармацевтични и лекарствени продукти, износ на ваксини, хранителни добавки и медицински изделия. Компанията също така работи върху утвърждаването на нови производители и техните продукти на българския пазар, извършвайки регистрация и маркетингово проучване на новите артикули.

Реимекс Фарма е компания, която се стреми към постоянно усъвършенстване и подобряване на качеството на здравеопазване. Фирмата е уникално позиционирана, така, че да предоставя продукти и услуги, като по този начин помагаме на нашите партньори да бъдат успешни в непрекъснато променящата се система на здравеопазването.

Компанията е изградена на принципите на международните и национални добри практики в бранша. Сертифицирана е с GDP (Good Distribution Practice) ДДП („Добра дистрибуторска практика“) съгласно изискванията на Европейският Съюз и Световната Здравна Организация. Стандартът, който покриваме е съставен на база на опита на успешни международни компании.

Наред с изграждането и утвърждаването на компанията като гъвкава пазарна структура, имаме за цел да изградим коректни партньорски отношения с производителите, от които реално черпим успешни практики и опит по отношение на мениджмънта, съхранението на продуктите, качеството, времето и начина на обслужване. 

Стандартът, който ви гарантираме

Фирмата разполага с квалифициран персонал и оптимално изградена и функционираща складова база отговаряща на съвременните изисквания по отношение на сигурност, контрол на температура, влажност и вентилация. Подсигурена е с алтернативно непрекъсваемо електрозахранване. Намира се в ключов инфраструктурен възел с удобна транспортна комуникация. Компанията се ръководи от принципите на ЕТИЧНОСТ НА ВСИЧКИ НИВА, което е и основен акцент в отношенията с нашите контрагенти.

Ключов персонал

Янко Попстоилов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Янко Попстоилов е завършил Национална Спортна Академия „Васил Левски“ – София, бакалавър е по Спорт и здраве. Има три магистратури: по Национална сигурност в „Университет по библиотекознание и информационни технологии“ в София, и по Организация и управление на корпоративната сигурност във Военна Академия „Георги С. Раковски“ в София и Здравен Мениджмънт в „Университет за национално и световно стопанство“ в София. През 2019 г. участва в създаването на фармацевтичната компания „Реимекс Фарма“ ООД, като заема длъжността Изпълнителен директор.
Компанията е уникално позиционирана и специализирана в доставката на лекарствени продукти за редки заболявания. Изградена е на принципите на международните и национални най-добри практики в бранша: GDP (Good Distribution Practice); IDP (Identity Provider).

Член на УС на Асоциация на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести.

Станислава Прокопиева

ОТГОВОРЕН МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ

Станислава Прокопиева завършва образованието си във фармацевтичен факултет към Медицински университет гр. София през 2012г и придобива правоспособност магистър фармацевт . Упражнява професията си  от 2012г като работи във верига аптеки в град София и  достига длъжност ръководител аптека. През 2014г преминава основен курс на обучение по програма на Европейска Школа по Клинична Хомеопатия. Получава сертификат за участие в Първи Европейски Конгрес по Клинична Хомеопатия. Взимала е участие в  редица продължаващи  обучения и семинари ,организирани от фармацевтични компании.

През 2023 година става част от екипа на Реимекс фарма  ООД , като заема длъжността отговорен магистър фармацевт .

Светла Петкова

МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ

Светла Петкова завършва образованието си във фармацевтичния факултет към Медицинска академия в София през 1977 г. и придобива правоспособност Магистър фармацевт.
От 1977 до 1992г. работи в Трета градска болница в София като достига длъжност „Управител на болнична аптека. Преминава специализация „ Организация и управление на аптеките.
От 1992 г. се премества на работа в Маимекс ЕАД и заема длъжността „Ръководител направление складово стопанство и аптеки. От 2000 г. заема позиция „Управител аптечен склад“ в Маимекс АД. През 1992 г. в Маимекс преминава кратък курс за „Добра дистрибуторска практика“ във компаниите Sandoz и Ciba Geigy в Швейцария.

Гергана Костадинова

тЪРГОВСКИ дИРЕКТОР

Гергана Костадинова –
Взима магистратура във Военна Академия „ Г.С. Раковски“ гр. София със специалност Комуникационни и информационни системи.
Дълги години ръководи отдел : Обучения и Качествен контрол в Теленор България.
Взимала е участие в различни корпоративни проекти: тестване и проверка на техническото качество на интерактивно информационно меню, разработване и управление на проекти за иновации, улесняващи клиентите за различни услуги.
Провеждала е редица обучения, свързани продажби и качествен контрол, включително и за Столична Библиотека.
Владее английски и испански език
Pабота и познания с Oracle Siebel CRM
Преминала редица допълнителни квалификации и сертификации:
Sales management
Certificate from COPS for Quality Management,
Leadership
Train the trainer
Emotional Intelligence
Stress Management
Certificate from Adverse Events and Product Complaints Reporting – by Alexion
Взела е участие в Първа и Втора Научна конференция: Генетика в клиничната практика.
През 2020 година става част от ръководния екипа на Реимекс Фарма ООД на позиция Мениджър Качествен контрол и обучения.
В началото на 2022 получава възможността да управлява търговския екип на Реимекс Фарма ООД.